Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

2019. година проглашeна годином безбедности и здравља на раду

Влада Републике Србије донела је Одлуку да се 2019. година прогласи годином безбедности и здравља на раду како би се скренула посебна пажња јавности на важност ове области имајући у виду да је питање безбедности и здравља на раду од општег друштвеног значаја и у заједничком је интересу за све запослене и послодавце.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је тим поводом, како би се број повреда на раду смањио, припремило План активности којима ће се између осталог посебна пажња усмерити на доследну примену мера безбедности и здравља на раду, поштовање прописаних процедура, подизање свести послодаваца и запослених о важности примене мера .

Радници Србије су највећи ресурс зато заслужују највећи ниво безбедности и здравља на раду. Предлог плана активности упућен је и на разматрање Социјално - економском савету Републике Србије, како би се у обележавање ових значајних догађаја у потпуности укључили и социјални партнери.

 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/2019-godina-proglasena-godinom-bezbednosti-i-zdravlja-na-radu

Pin It