Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

Објављен нови Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Министарство пољопривредe, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди. Новим Правилником, који је објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ број 102/18 од 21. децембра 2018. године, одређују се подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, за период од три године.

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са овим правилником, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од следећих критеријума, и то:

1) налазе се у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 м и преко 500 м, према подацима Републичког геодетског завода;
2) налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима ,,Службени гласник РС”, број 84/15);
3) налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину ,,Службени гласник РС”, број 104/14).

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која се налазе у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 м и преко 500 м, према подацима Републичког геодетског завода дата су у Прилогу 1 – Списак насеља у планинским подручјима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која се налазе у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/15) или се налазе у налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 104/14) дата су у Прилогу 2 – Остала подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 39/16). Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2019. године.

 

http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2019/objavljen-novi-pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Pin It