Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

 

Стручна служба Златиборског управног округа врши послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе које су образоване за подручје Златиборског управног округа. Окружне подручне јединице су образоване за вршење инспекцијског надзора ван седишта министарстава, за подручје једног или више управних округа, а један од заједничких послови које Стручна служба обавља за ове истурене органе државне управе су  послови писарнице. Са становишта трећих или заинтересованих лица, ти послови се могу посматрати као услуге које се пружају у Златиборском управном округу.

 

Послови писарнице се састоје од пријема, евидентирања, здруживања, развођења, архивирања и отпремања предмета који су настали у раду окружних подручних јединица. Писарница врши пријем захтева упућених републичким инспекцијским службама од стране заинтересованих грађана и правних лица, а затим се у складу са Законом о општем управном поступку и Уредбом о канцеларијском пословању, примљени захтеви упућују на даље поступање. То могу бити различити захтеви:

 1. Пријаве којима се иницирају поступци инспекцијског надзора субјеката који су предмет контроле (пријава кршења закона у домену радних права, заштите на раду, неовлашћеног обављања делатности, нарушавања животне средине, угрожавања здравља људи и животиња и тако даље).
 2. Захтеви за испуњеност услова за обављање појединих делатности (санитарна, здравствена, туристичка и тако даље). За ову врсту захтева прописане су републичке административне таксе и трошкови поступака.
 3. Други акти и формулари (пријава радова на градилишту, пријава повреде на раду, жалбе, притужбе, ургенције, разни поднесци).

 

Обрасци се могу преузети у писарници, а могу се преузети и са интернет странице Златиборског управног округа. Такође, обрасци се могу преузети и у свакој општини на подручју Златиборског управног округа у инспекцијским службама.

 

Обрасци и други акти и формулари се могу доставити лично у писарницу, а могу се доставити и поштом.

 

Писарница Златиборског управног округа се налази у седишту органа, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, II спрат, канцеларија број 32, телефон 031 514 080 или преко централе 031 514 262.

 

Званична интернет адреса Златиборског управног округа је  http://zlatiborski.okrug.gov.rs, а обрасци се могу преузети у делу Услуге – обрасци.

 

По Закону о општем управном поступку, Законски рок за пружање свих услуга је 30, односно 60 дана, од дана од дана подношења захтева.

Pin It