Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

Савет управног округа

Савет управног округа усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.

Савет управног округа чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа.

Начелник управног округа дужан је да закључак, који садржи све предлоге Савета управног округа, проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.

Савет управног округа има секретара, кога одређује Савет из реда државних службеника у стручној служби управног округа.

Делокруг и начин рада и доношења аката Савета Златиборског управног округа уређен је Уредбом о начину рада Савета управног округа који је донела Влада РС («Службени гласник РС» број 15/2006) и Пословником о раду Савета Златиборског управног округа, усвојеним на седници Савета 01. јуна 2010. године.

Савет Златиборског управног округа има 11 чланова и секретара. То су начелник Златиборског управног округа, градоначелник града Ужица и председници општина Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина, као и секретар Савета.

О питањима из свог делокруга Савет одлучује на седницама, које сазива и којима председава начелник управног округа, најмање једном у два месеца. Начелник управног округа дужан је да најмање једном годишње подноси извештај о раду Савета министру за државну управу и локалну самоуправу.

Pin It