Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

Стручна служба управног округа

У управном округу постоји Стручна служба управног округа. Стручна служба управног округа задужена је за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. Стручна служба управног округа пружа стручну и административно-техничку подршку Савету управног округа.

Стручном службом управног округа руководи начелник управног округа, који одлучује о правима и дужностима запослених у стручној служби. Министарство надлежно за послове управе надзире сврсисходност рада Стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције. На Стручну службу управног округа примењују се прописи о државној управи.

У Стручној служби Златиборског управног округа запослено је укупно 15 државних службеника и намештеника, у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Златиборског управног округа.

У саставу Стручне службе Златиборског управног округа, формиран је Одсек општих послова као унутрашња јединица којом руководи шеф Одсека. Одсек општих послова обавља све послове при Стручној служби као стручна потпора начелнику Златиборског управног округа, окружним подручним јединицама, Савету управног округа и друге послове у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Послове обавља у седишту Округа и у општинама ван седишта у којим се налазе инспекцијске службе.

Тренутно Стручна служба Златиборског управног округа обавља функције за следеће кориснике услуга:

 • начелника Златиборског управног округа;
 • Савет управног округа;
 • 20 инспекцијских служби у оквиру 8 министарстава у које је тренутно распоређено 94 инспектора, надзорника и осталих државних службеника распоређених у Златиборски управни округ;
 • грађане који иступају као странке у управном поступку и
 • према посебном захтеву, за потребе министарстава и јавних служби које немају своје извршиоце на подручју Округа.
Pin It