Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

Становништво

Према попису становништва из 2011. године Златиборски управни округ има 286549 становника (подаци Републичког завода за статистику), тј. око 4% укупног становништва РС. Просечна густина насељености је 45 становника по километру квадратном, што је значајно смањење по оба параметра и говори о изражености процеса депопулације овог подручја. Златиборски управни округ је демографски угрожено подручје. За цео округ је карактеристична негативна стопа природног прираштаја становништва, при чему највећи негативни прираштај бележи Косјерић (-10,7 на 1000 становника), следи Пожега са -9,3 и Нова Варош са -7,9 на 1000 становника). Једини позитиван природни прираштај има општина Сјеница (1,1 на 1000 становника).

Делом због негативног природног прираштаја, а делом због миграционих кретања, број становника између два пописа је смањен за 26847 лица, док је у односу на попис из 1991. године 49277 хиљада становника мање. Смањење је забележено у свим општинама, а највеће је у општинама Пријепоље, Прибој и Сјеница. Само у ове три општине живи 25573 становника мање него по попису 1991. године.

Просечна старост становништва у Златиборском округу је 42 године и на нивоу је републичког просека. Најстарија општина је Косјерић са просечном старошћу од 45 година, а најмлађа је Сјеница са 37 година просечне старости.

Већину становништва чине Срби (преко 82%) и Бошњаци (скоро 13%).

Највећи број становника има средње образовање - преко 48% становништва старијег од 15 година, док преко 23% има основно образовање. Високо и више образовање има преко 11% становника.

Према подацима последњег пописа становништва, радни контингент у укупном броју становника Златиборског управног округа је 42.67%, што је нешто изнад републичког просека (41,34%). Највећи проценат активног становништва имају Ариље, Пожега, Бајина Башта и Ужице, док највећи проценат издржаваног становништва имају Сјеница, Косјерић и Прибој.

Према подацима Националне службе запошљавања на подручју Златиборског управног округа у фебруару 2018. године било је 27583 незапослених лица или 9,6% укупног становништва округа, од чега су нешто преко 50% жене. Највише незапослених лица има завршен трећи степен стручне спреме (око 31%), док је са седмим степеном стручне спреме незапослено око 6% од укупног броја незапослених. Највећи број лица која траже посао је у старосној групи од 50 до 59 година живота (26%).

Највећи проценат незапослених имају Прибој и Сјеница са по 19% укупног броја незапослених на подручју Златиборског управног округа, а најмањи Чајетина и Косјерић са по 2%.

Pin It