Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

Окружне подручне јединице

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.

 

Органу државне управе допуштено је да у управном округу решава у управним стварима у првом степену, да решава о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врши инспекцијски надзор.

 

Инспекцијски надзор се врши у складу са Законом о инспекцијском надзору и подзаконским актима.

 

http://www.mduls.gov.rs/inspekcijski-nadzor.php

 

У Златиборском управном округу врше се следећи инспекцијски послови:

 

 1. Министарство државне управе и локалне самоуправе
  1. управна инспекција

 

 1. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
  1. Инспекција за друмски саобраћај
  2. Урбанистичко – грађевински инспектор
  3. Грађевински инспектор
  4. Управно – правни надзор

 

 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  1. Фитосанитарна инспекција у унутрашњој контроли
  2. Пољопривредна инспекција
  3. Шумарско ловна инспекција
  4. Ветеринарска инспекција
  5. Водна инспекција

 

 1. Министарство трговине, туризма и телекомуникација
  1. Тржишна инспекција
  2. Туристичка инспекција

 

 1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  1. Инспекција рада

 

 1. Министарство здравља
  1. Санитарна инспекција
  2. Здравствена инспекција

 

 1. Министарство заштите животне средине
  1. Инспекција за заштиту животне средине

 

 1. Министарство просвете
  1. Просветна инспекција
  2. Школска управа

 2. Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале:
  1. Руководилац групе за контролу и надзор Ужице
  2. Метролошка инспекција
 3. Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије:
  1. Инспекција за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност
Pin It