Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

Природна и културна богатства

Од расположивих природних потенцијала највећи значај имају хидрографско богатство, пољопривредни потенцијал, богатство шума. Стратешка развојна предност овог подручја је у програмима из области заштите животне средине као подручја ширег значаја за рекреативно-туристичке активности, водоснабдевање и производњу органске хране познатог и заштићеног географског порекла, уз примену највиших еколошких стандарда.

До сада су недовољно искоришћене велике могућности за коришћење хидрографског потенцијала, како за боље водоснабдевање становништва не само овог подручја, тако и за енергетске сврхе. На подручју округа се налази пет хидроцентрала: Бајина Башта, Увац, Кокин Брод, Потпећ и Бистрица и једна реверзибилна Бајина Башта, све у систему Дринско-лимских хидроелектрана.

Најзначајније природне целине које су до сада заштићене су:

Национални парк Тара;

три парка природе: Шарган – Морка Гора, Златибор и Голија (једним делом на подручју Златиборског управног округа);

једанаест специјалних и строгих резервата природе: Пештерско поље, Зеленика (Јелова Гора), Изнад Таталије (Јелова Гора), Тесне Јаруге (Јелова Гора), клисура реке Милешевке, Гутавица, Паљевине, Увац, Чалачки поток, Велика плећ – Вражји вир и Равништа;

три предела изузетних одлика: Озрен – Јадовник, Камена Гора и парк шуме Ивље на Златару;

четрнаест споменика природе: ботанички - Црни бор (Хисарџик, Пријепоље), храст лужњак (група од 5 стабала Драгановац, Пожега, стабло у Љутицама, Пожега, стабло у Белим водама, Пожега и стабло у Висибаби, Пожега), храст цер (Почеча, Пожега), Клокочевац (Косјерић); муника (Сениште, Нова Варош), мечја леска (Трг Светог Саве и Мајданска улица, Ужице);  геолошки -  пећина Буковик (Нова Варош), Потпећка пећина (Ужице) и Стопића пећина (Чајетина); слапови Сопотнице (Пријепоље).

Под међународном заштитом, на основу уписа у Рамсарску листу, налази се Пештерско поље. У припреми је дефинисање статуса, просторног обухвата и режима заштите за клисуру Ђетиње, Заовине, Златар, Гиљеву, долину Малог Рзава. Такође је у припреми и предлог за стицање међународног статуса заштите за Увац и Голију, а за EMERALD мрежу кластер заштићеног простора: Тара – Заовине – Мокра Гора – Златибор; Озрен – Јадовник, Гиљева, Пештерско поље и Пештерска висораван.

Осим природних лепота и богатстава, под заштитом државе су и бројна културно-историјска добра и целине:

74 споменика културе од чега 4 средњовековна града, 11 манастира, 16 цркава, 7 цркава брвнара, 2 хана, Султан-Валида џамија у Сјеници, Спасојевића кула у Сјеници, 2 чесме, партизанска болница у Пријепољу, Стара хидроцентрала у Ужицу, шанчеви, мост на Увцу, зграде, куће, виле, школа у Кремнима, спомен костурница у Прибоју;

3 просторне културно – историјске целине (ужи центар села Годовик, Пожега, Стара чаршија Бајина Башта и целина у Горњој Добрињи, Пожега),;

16 археолошких налазишта (на подручју Пожеге, Бајине Баште, Пријепоља, Сјенице и Косјерића) и знаменито место меморијални комплекс „Бошко Буха“ на Јабуци, Пријепоље.

Pin It