Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

План набавки за 2018. годину је урађен у складу са прописима и објављен на Порталу Управе за јавне набавке и садржи следеће елементе:

Предмет јавне набавке

Врста предмета

Поступак јавне набавке

Процењена вредност без ПДВ

 

Процењена вредност са ПДВ

Планирани месец покретања поступка

Набавка горива за моторна возила

Добра

ЈНМВ

833000

 

1000000

 

03/2018

Одржавање хигијене у службеним просторијама

Услуге

ЈНМВ

1880000

 

 

2256000

 

 

04/2018

Реконструкција тоалета у делу пословног простора

Радови

ЈНМВ

667000

 

 

800000

 

 

04/2018

 

Након спроведених поступака јавне набавке мале вредности закључени су уговори са следећим добављачима:

 1. За набавку горива за моторна возила, закључен је уговор 916-031-5-7/2018-01 од 16.04.2018. са НИС а.д. Нови Сад
 2. За услуге одржавања хигијене у службеним просторијама, закључен је уговор 916-031-8-8/2018-01 од 25.05.2018. са Лавани, Београд
 3. За радове је закључен уговор 916-031-10-5/2018-01 од 30.05.2018. са ЦМП, Ужице.
Pin It