Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za podsticanje programa i realizaciju aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

     Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilјu unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilј sledeće:

 

 1. Organizovanje edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, koje doprinose psiho-fizičkom razvoju dece, pobolјšanju kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, posebno dece sa intelektualnim smetnjama i invaliditetom, dece bez roditelјskog staranja i dece iz socijalno ugroženih porodica;

 

 1. Unapređenje materijalnih i tehničkih uslova rada udruženja koja se bave zaštitom porodice i dece, problemima nasilјa i zlostavlјanja u porodici kroz pružanje različitih usluga ženama i deci - žrtvama porodičnog nasilјa;

 

 1. Humanitarne, kulturno-obrazovne i edukativne aktivnosti u cilјu zaštite, podrške i pružanja pomoći osobama sa invaliditetom i osobama iz socijalno ugroženih porodica i drugih marginalizovanih grupa.

 

            Sredstva za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilјu unapređenja sistema socijalne zaštite u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (petmiliona dinara) obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), razdeo 30 – Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, program 0903 - Porodično-pravna zaštita, funkcija 040 - Porodica i deca, Programska aktivnost 0002 - Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama.

 

Link: https://www.minrzs.gov.rs/konkursi.html