Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Objavlјen novi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je novi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi. Novim Pravilnikom, koji je objavlјen u ,,Službenom glasniku RSˮ broj 102/18 od 21. decembra 2018. godine, određuju se područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, za period od tri godine.

Status područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naselјeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naselјena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to:

1) nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 m i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda;
2) nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima ,,Službeni glasnik RS”, broj 84/15);
3) nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu ,,Službeni glasnik RS”, broj 104/14).

Područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi koja se nalaze u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 m i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda data su u Prilogu 1 – Spisak naselјa u planinskim područjima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi koja se nalaze u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, broj 84/15) ili se nalaze u nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 104/14) data su u Prilogu 2 – Ostala područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi („Službeni glasnik RS“, broj 39/16). Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2019/objavljen-novi-pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Pin It