Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA

 

Stručna služba Zlatiborskog upravnog okruga vrši poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave koje su obrazovane za područje Zlatiborskog upravnog okruga. Okružne područne jedinice su obrazovane za vršenje inspekcijskog nadzora van sedišta ministarstava, za područje jednog ili više upravnih okruga, a jedan od zajedničkih poslovi koje Stručna služba obavlјa za ove isturene organe državne uprave su  poslovi pisarnice. Sa stanovišta trećih ili zainteresovanih lica, ti poslovi se mogu posmatrati kao usluge koje se pružaju u Zlatiborskom upravnom okrugu.

 

Poslovi pisarnice se sastoje od prijema, evidentiranja, združivanja, razvođenja, arhiviranja i otpremanja predmeta koji su nastali u radu okružnih područnih jedinica. Pisarnica vrši prijem zahteva upućenih republičkim inspekcijskim službama od strane zainteresovanih građana i pravnih lica, a zatim se u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Uredbom o kancelarijskom poslovanju, primlјeni zahtevi upućuju na dalјe postupanje. To mogu biti različiti zahtevi:

 1. Prijave kojima se iniciraju postupci inspekcijskog nadzora subjekata koji su predmet kontrole (prijava kršenja zakona u domenu radnih prava, zaštite na radu, neovlašćenog obavlјanja delatnosti, narušavanja životne sredine, ugrožavanja zdravlјa lјudi i životinja i tako dalјe).
 2. Zahtevi za ispunjenost uslova za obavlјanje pojedinih delatnosti (sanitarna, zdravstvena, turistička i tako dalјe). Za ovu vrstu zahteva propisane su republičke administrativne takse i troškovi postupaka.
 3. Drugi akti i formulari (prijava radova na gradilištu, prijava povrede na radu, žalbe, pritužbe, urgencije, razni podnesci).

 

Obrasci se mogu preuzeti u pisarnici, a mogu se preuzeti i sa internet stranice Zlatiborskog upravnog okruga. Takođe, obrasci se mogu preuzeti i u svakoj opštini na području Zlatiborskog upravnog okruga u inspekcijskim službama.

 

Obrasci i drugi akti i formulari se mogu dostaviti lično u pisarnicu, a mogu se dostaviti i poštom.

 

Pisarnica Zlatiborskog upravnog okruga se nalazi u sedištu organa, Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, II sprat, kancelarija broj 32, telefon 031 514 080 ili preko centrale 031 514 262.

 

Zvanična internet adresa Zlatiborskog upravnog okruga je  http://zlatiborski.okrug.gov.rs, a obrasci se mogu preuzeti u delu Usluge – obrasci.

 

Po Zakonu o opštem upravnom postupku, Zakonski rok za pružanje svih usluga je 30, odnosno 60 dana, od dana od dana podnošenja zahteva.

Pin It