Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Upravni okrug

Upravne okruge obrazuje Vlada uredbom, kojom se određuje i područje i sedište upravnog okruga (član 39. stav 1. Zakona o državnoj upravi ( u dalјem tekstu Zakon). Ovom uredbom Vlada određuje i uslove pod kojima organi državne uprave mogu obrazovati područne jedinice za dva ili više upravna okruga, jednu ili više opština, grad ili autonomnu pokrajinu (član 39. stav 3. Zakona).


Pojam upravnog okruga određen je članom 38. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10) u kojem je propisano da se upravni okrug obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. U upravnom okrugu organi državne uprave po sopstvenoj odluci vrše određene poslove i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta obrazuju svoju okružnu područnu jedini.
U Republici Srbiji ima 29 upravnih okruga. Uredbom o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS“ br. 15/06 u dalјem tekstu Uredba) obrazuju se upravni okruzi i određuju njihovi nazivi, područja i sedišta.


U upravnim okruzima se rešava u upravnim stvarima u prvom stepenu, rešava se o žalbama kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, vrši se nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i vrši se inspekcijski nadzor (član 3. Uredbe).


Ovlašćenja načelnika upravnog okruga propisan su članom 40. stav 2. i članom 7. stav 2. Uredbe u kojim kojima propisao da su ovlašćenja načelnika upravnog okruga koji pored ostalog „usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primenu direktiva i instrukcija koje su im izdate, prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad, prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i predlaže pokretanje disciplinskog postupka protiv njih“ i tako dalјe.

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona, ministarstvo nadležno za poslove uprave nadzire svrsishodnost rada stručne službe upravnog okruga, prati osposoblјenost zaposlenih u njoj i izdaje joj instrukcije.


Članom 42. Zakona regulisano je pitanje Saveta upravnog okruga, kao i Uredbom o načinu rada Saveta upravnog okruga („Službeni glasnik RS“, broj 15/06). Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnih okruga. Sednice Saveta saziva i predsedava načelnik upravnog okruga, a održavaju se najmanje jednom u dva meseca. Predloge Saveta, načelnik upravnog okruga je dužan da dostavi ministru nadležnom za poslove uprave, koga je dužan i da informiše najmanje jednom godišnje o radu Saveta upravnog okruga. Savet upravnog okruga, pored ostalog, usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i predlaže kako da se pobolјša rad upravnih okruga (član 2. ove Uredbe).

 

Pin It
Фајлови / Fajlovi / Files
Download this file (Upravni okruzi-230418.xlsx)Imenik upravnih okruga[ ]856 kB