Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Stručna služba upravnog okruga

U upravnom okrugu postoji Stručna služba upravnog okruga. Stručna služba upravnog okruga zadužena je za stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave. Stručna služba upravnog okruga pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu upravnog okruga.

Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik upravnog okruga, koji odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u stručnoj službi. Ministarstvo nadležno za poslove uprave nadzire svrsishodnost rada Stručne službe upravnog okruga, prati osposoblјenost zaposlenih u njoj i izdaje joj instrukcije. Na Stručnu službu upravnog okruga primenjuju se propisi o državnoj upravi.

U Stručnoj službi Zlatiborskog upravnog okruga zaposleno je ukupno 15 državnih službenika i nameštenika, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zlatiborskog upravnog okruga.

U sastavu Stručne službe Zlatiborskog upravnog okruga, formiran je Odsek opštih poslova kao unutrašnja jedinica kojom rukovodi šef Odseka. Odsek opštih poslova obavlјa sve poslove pri Stručnoj službi kao stručna potpora načelniku Zlatiborskog upravnog okruga, okružnim područnim jedinicama, Savetu upravnog okruga i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. Poslove obavlјa u sedištu Okruga i u opštinama van sedišta u kojim se nalaze inspekcijske službe.

Trenutno Stručna služba Zlatiborskog upravnog okruga obavlјa funkcije za sledeće korisnike usluga:

 • načelnika Zlatiborskog upravnog okruga;
 • Savet upravnog okruga;
 • 20 inspekcijskih službi u okviru 8 ministarstava u koje je trenutno raspoređeno 94 inspektora, nadzornika i ostalih državnih službenika raspoređenih u Zlatiborski upravni okrug;
 • građane koji istupaju kao stranke u upravnom postupku i
 • prema posebnom zahtevu, za potrebe ministarstava i javnih službi koje nemaju svoje izvršioce na području Okruga.

 

Pin It