Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Savet upravnog okruga

Savet upravnog okruga usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za pobolјšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica koje organi državne uprave imaju na području upravnog okruga.

Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnog okruga.

Načelnik upravnog okruga dužan je da zaklјučak, koji sadrži sve predloge Saveta upravnog okruga, prosledi ministru nadležnom za poslove uprave i rukovodiocima organa državne uprave koji imaju područne jedinice na području upravnog okruga.

Savet upravnog okruga ima sekretara, koga određuje Savet iz reda državnih službenika u stručnoj službi upravnog okruga.

Delokrug i način rada i donošenja akata Saveta Zlatiborskog upravnog okruga uređen je Uredbom o načinu rada Saveta upravnog okruga koji je donela Vlada RS («Službeni glasnik RS» broj 15/2006) i Poslovnikom o radu Saveta Zlatiborskog upravnog okruga, usvojenim na sednici Saveta 01. juna 2010. godine.

Savet Zlatiborskog upravnog okruga ima 11 članova i sekretara. To su načelnik Zlatiborskog upravnog okruga, gradonačelnik grada Užica i predsednici opština Arilјe, Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolјe, Sjenica i Čajetina, kao i sekretar Saveta.

O pitanjima iz svog delokruga Savet odlučuje na sednicama, koje saziva i kojima predsedava načelnik upravnog okruga, najmanje jednom u dva meseca. Načelnik upravnog okruga dužan je da najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o radu Saveta ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

 

Pin It