Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Zaštićena nepokretna kulturna dobra na području Zlatiborskog upravnog okruga

 

I Kulturna dobra od izuzetnog značaja

 • Crkva Sv. Ahilija - Arilјe
 • Lokalitet Mramorje u Perućcu - Bajina Bašta
 • Crkva brvnara u Dubu - Bajina Bašta
 • Arheološko nalazište praistorijski tumul Trnjaci, Pilatovići - Požega
 • Arheološko nalazište u Gornjoj Dobrinji - Požega
 • Crkva Sv. Nikole, Pribojska Banja - Priboj
 • Manastirski kompleks Mileševa - Prijepolјe
 • Ruševine partizanske bolnice ispod brda Koševine - Prijepolјe
 • Znamenito mesto memorijalni kompleks Boško Buha, Jabuka - Prijepolјe
 • Istorijske zgrade u Užicu
 • Molјkovića han, Kremna - Užice
 • Spomenički kompleks Kadinjača - Užice
 • Rodna kuća Dimitrija Tucovića, Gostilјe - Čajetina
 • Crkva Sv. Petra i Pavla, Sirogojno - Čajetina
 • Kompleks Staro selo Sirogojno - Čajetina

 

II Kulturna dobra od velikog značaja

 • Crkva Sv. Ilije u Brekovu - Arilјe
 • Manastir Rača - Bajina Bašta
 • Crkva brvnara u Sečoj Reci - Kosjerić
 • Arheološko nalazište Tumuli, Mionica, Skakavci - Kosjerić
 • Crkva brvnara u Kućanima - Nova Varoš
 • Crkva brvnara u Radijevićima - Nova Varoš
 • Arheološka nalazišta: Blaškovina, Vesovina, Krčevina, Varošište, Bolnica, Savinac (Visibaba) – Požega
 • Rodna kuća Kristine Leković, Svračkovo – Požega
 • Prostorna kulturno-istorijska celina Godovik – Požega
 • Crkva Sv. Arhanđela, Poblaće – Priboj
 • Ostaci manastira u Mažićima – Priboj
 • Manastirski kompleks u Davidovici – Prijepolјe
 • Arheološko nalazište Kolovrat – Prijepolјe
 • Bela Crkva u Karanu – Užice
 • Srednjovekovni grad – Užice
 • Crkva Sv. Marka sa zvonikom – Užice
 • Stara hidrocentrala – Užice
 • Crkva brvnara u Donjoj Jablanici – Čajetina

 

III Ostala nepokretna kulturna dobra

 1. a) Arheološta nalazišta
 • Lokalitet Jevtića luke u Višesavi – Bajina Bašta
 • Staro groblјe u Tubićima – Kosjerić
 • Tumuli u Ražani – Kosjerić
 • Nekropola stećaka Crkvina – Priboj
 • Crkvina u Drenovi – Prijepolјe
 • Nekropola u selu Hrta – Prijepolјe
 • Velika gradina u Vrsenici – Sjenica
 • Ostaci crkve i groblјa u Radišića brdu – Sjenica

 

 1. b) Spomenici kulture

 

 1. Srednjovekovni gradovi
 • Jagat – Priboj
 • Ruševine starog grada zvanog Jerinin grad u Džurovu – Prijepolјe
 • Hisardžik - Prijepolјe

 

 1. Verski objekti
 • Manastir Klisura u Dobrači – Arilјe
 • Crkva Vaznesenja Hristovog u Rogačici – Bajina Bašta
 • Manastir Dubnica u Božetićima – Nova Varoš
 • Crkva Sv. Trojice – Nova Varoš
 • Crkva Sv. Arhanđela u Bukoviku – Nova Varoš
 • Crkva Sv. Trojice u Bistrici – Nova Varoš
 • Crkva Sv. Đorđa u Godoviku – Požega
 • Crkva Sv. Bogorodice u Prilipcu – Požega
 • Crkva Sv. Petra i Pavla u Gornjoj Dobrinji – Požega
 • Crkva Bogorodičinog Pokrova u Golešima – Priboj
 • Crkva Sv. Ahranđela u Kumanici – Sjenica
 • Sultan Valida džamija – Sjenica
 • Crkva Sv. Vaznesenja u Štavlјu – Sjenica
 • Crkva Sv. Đorđa – Užice
 • Crkva Arhistratiga Mihaila u Staparima – Užice
 • Crkva brvnara u Dobroselici – Čajetina
 • Manastirski kompleks Uvac - Čajetina
 1. Stara zdanja
 • Kuća Perke Krčevinac u Radobuđi - Arilјe
 • Stara čaršija i kuća Ivka Miloševića – Bajina Bašta
 • Stari han – Kosjerić
 • Zgrada Sreskog načelstva – Kosjerić
 • Kuća M. Pucarevića u Drmanovićima – Nova Varoš
 • Kuća Tomislava Boškovića u Radoinji – Nova Varoš
 • Zgrada stare Opštine – Nova Varoš
 • Kuća Milomirke Bondžulić u Otnju – Požega
 • Kuća Ljubice Radovanović u Godoviku – Požega
 • Kuća Petra Lekovića u Rečicama – Požega
 • Aćimovića kuća – Požega
 • Borisavlјevića kuća – Priboj
 • Kuća Miloša Divca u Drenovi – Prijepolјe
 • Kuća Envera Musabegovića – Prijepolјe
 • Zgrada ranije škole učenika u privredi – Prijepolјe
 • Kuća narodnog heroja Jezdimira Lovića u Gornjim Lopižama – Sjenica
 • Spasojevića kula u Brnjici – Sjenica
 • Stanića kuća – Užice
 • Kuća narodnog heroja Miodraga Milovanovića Luna u Lunovom Selu – Užice
 • Jokanovića kuća – Užice
 • Osnovna škola u Molјkovini – Užice
 • Vila Predsedništva Vlade na Palisadu – Čajetina
 • Rodna kuća narodnog heroja Save Jovanovića – Čajetina

 

 1. Ostala dobra
 • Spomen česma – Požega
 • Spomen kosturnica – Priboj
 • Most na Uvcu u Žvalama – Sjenica
 • Četiri šanca iz Prvog srpskog ustanka u Kremnima – Užice
 • Mutapov šanac u Ljubanjama – Užice
 • Molјkovića česma u Kremnima - Užice
Pin It