Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Okružne područne jedinice

Upravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje.

 

Organu državne uprave dopušteno je da u upravnom okrugu rešava u upravnim stvarima u prvom stepenu, da rešava o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrši nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrši inspekcijski nadzor.

 

Inspekcijski nadzor se vrši u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i podzakonskim aktima.

 

http://www.mduls.gov.rs/inspekcijski-nadzor.php

 

U Zlatiborskom upravnom okrugu vrše se sledeći inspekcijski poslovi:

 

 1. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  1. upravna inspekcija

 

 1. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
  1. Inspekcija za drumski saobraćaj
  2. Urbanističko – građevinski inspektor
  3. Građevinski inspektor
  4. Upravno – pravni nadzor

 

 1. Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  1. Fitosanitarna inspekcija u unutrašnjoj kontroli
  2. Polјoprivredna inspekcija
  3. Šumarsko lovna inspekcija
  4. Veterinarska inspekcija
  5. Vodna inspekcija

 

 1. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
  1. Tržišna inspekcija
  2. Turistička inspekcija

 

 1. Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja
  1. Inspekcija rada

 

 1. Ministarstvo zdravlјa
  1. Sanitarna inspekcija
  2. Zdravstvena inspekcija

 

 1. Ministarstvo zaštite životne sredine
  1. Inspekcija za zaštitu životne sredine

 

 1. Ministarstvo prosvete
  1. Prosvetna inspekcija
  2. Školska uprava

 2. Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale:
  1. Rukovodilac grupe za kontrolu i nadzor Užice
  2. Metrološka inspekcija
 3. Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije:
  1. Inspekcija za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost
Pin It