Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Načelnik

Upravni okrug ima načelnika upravnog okruga. Načelnik upravnog okruga:

 1. usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave
 2. prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave
 3. prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad
 4. prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih
 5. sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga
 6. sarađuje sa opštinama i gradovima radi pobolјšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Načelnik upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Vladi.

Načelnika upravnog okruga postavlјa Vlada na period od četiri godine, na predlog ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, prema Zakonu o državnim službenicima.

Načelnik Zlatiborskog upravnog okruga je Boban Perišić, postavlјen po rešenju Vlade RS 24 Broj 119-2450 od 16. marta 2018. godine.

 

Pin It
Фајлови / Fajlovi / Files
Download this file (Nacelnik.docx)CV Načelnika[ ]60 kB