Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Ekonomija

U stvaranju bruto dodate vrednosti Republike Srbije Zlatiborski upravni okrug učestvuje sa oko 3%, a 2% od ukupno ostvarenih investicija na nivou Srbije. Najveća ulaganja su u prerađivačkoj industriji, proizvodnji i snabdevanju električnom energijom i vodom, kao i u saobraćaju i skladištenju.

U Zlatiborskom upravnom okrugu je zaposleno 3,4% ukupno zaposlenih lica u Republici Srbiji. Od ukupnog broja stanovnika Zlatiborskog upravnog okruga zaposleno je oko 23%. Najveća zaposlenost (iznad republičkog proseka) u odnosu na ukupan broj stanovnika je u Čajetini, Arilјu i Užicu, dok je najmanja u Priboju, Sjenici i Novoj Varoši. Po sektorima delatnosti najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji i trgovini.

Ostvarene neto zarade u 2016. godini u Zlatiborskom upravnom okrugu su ispod proseka Republike Srbije, na nivou od oko 86% republičkog proseka. Opština Kosjerić ima zarade iznad republičkog proseka, dok je Grad Užice na nivou Srbije.

Prema podacima Regionalne privredne komore Užice, nivo industrijske proizvodnje na području regiona Užice povećan je za 2,41% u prvih sedam meseci 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine. Najveće povećanje je zabeleženo u rudarstvu (14%) i prerađivačkoj industriji (11%), dok je u proizvodnji električne energije, gasa i vode zabeleženo smanjenje za 27%.

Spolјnotrgovinska robna razmena beleži suficit, u svim opštinama sem Priboja. 

Najznačajniji izvozni partneri su Nemačka, zemlјe bivše Jugoslavije, Italija, SAD i Francuska. U strukturi po delatnostima, najveće učešće imaju obojeni metali, voće i oružje i municija (zajedno čine 77% ukupnog izvoza).

Najviše robe se uvozi iz Ruske Federacije, BiH, Nemačke, Turske, Italije, Indije, Slovenije i Kine. Najznačajniji uvozni artikal su obojeni metali.

Zlatiborski upravni okrug ima najveći broj registrovanih polјoprivrednih gazdinstava u Srbiji, oko 47 hilјada, što je 7% ukupnih gazdinstava u Republici Srbiji. Najveći broj gazdinstava je registrovan na području Užica i Prijepolјa, slede Sjenica i Požega, pa Bajina Bašta i Arilјe.

Po veličini polјoprivrednog zemlјišta, Zlatiborski upravni okrug je na petom mestu, sa preko 223 hilјade hektara, odnosno 6%, a od toga skoro jedna četvrtina se odnosi na Sjenicu. Najveći deo zemlјišta su livade i pašnjaci, sa 22% ukupnih livada i pašnjaka u Srbiji i voćnjaci sa 12% učešća, tako da po obe ove kategorije Zlatiborski upravni okrug zahvata najveću površinu u državi. Na nivou Okruga Sjenica raspolaže sa najviše pašnjaka, dok Arilјe dominira voćnjacima.

Po uzgoju ovaca (14%) i konja (12%) Zlatiborski upravni okrug zauzima prvo, a po uzgoju goveda (9%) drugo mesto u Srbiji. Po razvijenosti pčelarstva, Okrug je takođe vodeći u zemlјi, sa učešćem od 7%.

Zlatiborski upravni okrug u toku 2016. godine u ukupnom turističkom prometu Srbije, učestvuje sa 12%, dok je u domaćem turizmu učešće od 17%. Najveći promet u turizmu beleže Zlatibor i Tara, sa prosečno 3,9 noćenja domaćih turista, što je iznad proseka RS, slede Zlatar i Mokra Gora. I po broju noćenja stranih turista, Zlatibor (2,8) i Tara (2,6) su iznad republičkog proseka (2,1).

 

Pin It