Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

PODACI O JAVNIM NABAVKAMA

 

Plan nabavki za 2018. godinu je urađen u skladu sa propisima i objavlјen na Portalu Uprave za javne nabavke i sadrži sledeće elemente:

Predmet javne nabavke

Vrsta predmeta

Postupak javne nabavke

Procenjena vrednost bez PDV

 

Procenjena vrednost sa PDV

Planirani mesec pokretanja postupka

Nabavka goriva za motorna vozila

Dobra

JNMV

833000

 

1000000

 

03/2018

Održavanje higijene u službenim prostorijama

Usluge

JNMV

1880000

 

 

2256000

 

 

04/2018

Rekonstrukcija toaleta u delu poslovnog prostora

Radovi

JNMV

667000

 

 

800000

 

 

04/2018

 

Nakon sprovedenih postupaka javne nabavke male vrednosti zaklјučeni su ugovori sa sledećim dobavlјačima:

 1. Za nabavku goriva za motorna vozila, zaklјučen je ugovor 916-031-5-7/2018-01 od 16.04.2018. sa NIS a.d. Novi Sad
 2. Za usluge održavanja higijene u službenim prostorijama, zaklјučen je ugovor 916-031-8-8/2018-01 od 25.05.2018. sa Lavani, Beograd
 3. Za radove je zaklјučen ugovor 916-031-10-5/2018-01 od 30.05.2018. sa CMP, Užice.

 

Pin It