Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Javni konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u izradi i realizaciji projekata sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta u 2018. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 9. novembra 2018. godine, objavlјuje Javni konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u izradi  i realizaciji projekata sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta u 2018. godini.

Javni konkurs se raspisuje u skladu sa čl. 90b, 90v stav 1. tačka 14) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11-US, 14/16 i 76/18), člana 4. Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijume i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodelјivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18) i člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17).

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava na ovaj Konkurs ima jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje zahteva na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti OVDE.

Obrazac zahteva za dodelu sredstava za sufinansiranje možete preuzeti OVDE.

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za podsticanje programa i realizaciju aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

     Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilјu unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilј sledeće:

 

 1. Organizovanje edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, koje doprinose psiho-fizičkom razvoju dece, pobolјšanju kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, posebno dece sa intelektualnim smetnjama i invaliditetom, dece bez roditelјskog staranja i dece iz socijalno ugroženih porodica;

 

 1. Unapređenje materijalnih i tehničkih uslova rada udruženja koja se bave zaštitom porodice i dece, problemima nasilјa i zlostavlјanja u porodici kroz pružanje različitih usluga ženama i deci - žrtvama porodičnog nasilјa;

 

 1. Humanitarne, kulturno-obrazovne i edukativne aktivnosti u cilјu zaštite, podrške i pružanja pomoći osobama sa invaliditetom i osobama iz socijalno ugroženih porodica i drugih marginalizovanih grupa.

 

            Sredstva za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilјu unapređenja sistema socijalne zaštite u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (petmiliona dinara) obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), razdeo 30 – Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, program 0903 - Porodično-pravna zaštita, funkcija 040 - Porodica i deca, Programska aktivnost 0002 - Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama.

 

Link: https://www.minrzs.gov.rs/konkursi.html