Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

2019. godina proglašena godinom bezbednosti i zdravlјa na radu

Vlada Republike Srbije donela je Odluku da se 2019. godina proglasi godinom bezbednosti i zdravlјa na radu kako bi se skrenula posebna pažnja javnosti na važnost ove oblasti imajući u vidu da je pitanje bezbednosti i zdravlјa na radu od opšteg društvenog značaja i u zajedničkom je interesu za sve zaposlene i poslodavce.

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je tim povodom, kako bi se broj povreda na radu smanjio, pripremilo Plan aktivnosti kojima će se između ostalog posebna pažnja usmeriti na doslednu primenu mera bezbednosti i zdravlјa na radu, poštovanje propisanih procedura, podizanje svesti poslodavaca i zaposlenih o važnosti primene mera .

Radnici Srbije su najveći resurs zato zaslužuju najveći nivo bezbednosti i zdravlјa na radu. Predlog plana aktivnosti upućen je i na razmatranje Socijalno - ekonomskom savetu Republike Srbije, kako bi se u obeležavanje ovih značajnih događaja u potpunosti uklјučili i socijalni partneri.

 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/2019-godina-proglasena-godinom-bezbednosti-i-zdravlja-na-radu

Objavlјen novi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je novi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi. Novim Pravilnikom, koji je objavlјen u ,,Službenom glasniku RSˮ broj 102/18 od 21. decembra 2018. godine, određuju se područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, za period od tri godine.

Status područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naselјeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naselјena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to:

1) nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 m i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda;
2) nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima ,,Službeni glasnik RS”, broj 84/15);
3) nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu ,,Službeni glasnik RS”, broj 104/14).

Područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi koja se nalaze u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 m i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda data su u Prilogu 1 – Spisak naselјa u planinskim područjima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi koja se nalaze u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, broj 84/15) ili se nalaze u nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 104/14) data su u Prilogu 2 – Ostala područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi („Službeni glasnik RS“, broj 39/16). Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2019/objavljen-novi-pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Novi rok za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih zasada

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelјa, koji je objavlјen krajem prošle nedelјe, po prvi put se uvodi početni rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj po ovoj meri. Zahtevi će se od ove godine podnositi od 1.maja do 31.avgusta.

Novina je i da više nema ograničenja u pogledu maksimalne površine zasada za koji se mogu ostavriti podsticaji, izuzeti su i dodatni podsticaji za knip sadnice, dok su na drugoj strani uvedena dodatna sredstva za nabavku supstrata sa sertifikatom za klasičan zasad borovnice na bankovima.

Povećani su i maksmialni iznosi koje korisnik može da ostvari u toku jedne kalendarske godine i to sa 3.000.000 na 5.000.000 dinara – za nabavku sadnica maksimalni podsticaj je sa 2.000.000 povećan na 3.500.000 dinara, za nabavku naslona, odnosno kolјa može ostvariti podsticaj do 1.000.000, dok je maksimalni iznos za pripremu zemlјišta odnosno nabavku supstrata 400.000 dinara.

Za više informacija posetite stranicu (http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-investicije-u-poljoprivredi-za-unapredjenje-konkurentnosti-i-dostizanje-standarda-kvaliteta-kroz-podrsku-podizanja-visegodisnjih-proizvodnih-zasada-vocaka-vinov/).

 

http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2019/novi-rok-za-podnosenje-zahteva-za-podizanje-visegodisnjih-zasada/

Izvoz malina i borovnica u Japan

Ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović sastao se danas sa delegacijom Poslovne asocijacije Japana i i jugoistočne Evrope i tom prilikom je potpisan Memorandum o saradnji.

Na sastanku je dogovoreno da delegacija Poslovne asocijacije Japana i i jugoistočne Evrope sa privrednicima 19. i 20. marta ove godine poseti Srbiju kada će u Arilјu i drugim gradovima zapadne Srbije intenzivirati dalјe dogovore u vezi uvoza smrznute maline i borovnice za šta su iskazali veliko interesovanje. Poslovna delegacija Japana i jugoistočne Evrope pokazala je zainteresovanost i za izgradnju fabrike za preradu maline i drugog voća.

Nedavnim usvajanjem i usaglašavanjima dokumenata omogućen je nesmetan izvoz kokošijih jaja iz Republike Srbije.

 

http://www.minpolj.gov.rs/izvoz-malina-i-borovnica-u-japan/

Informacije o merama koje će se preduzimati zbog širenja bolesti AKS u državama u okruženju a u blizini granica Republike Srbije

Zbog pogoršanja epizootiološke situacije po pitanju AKS u regionu (Mađarska, Rumunija, Bugarska), i neposredne opasnosti od pojave ove bolesti u našoj zemlјi, neohodno je nalaganje konkretnih mera koje treba da sprovode sve relevantne institucije i organizacije pored MPŠV, tako i vlasnici i držaoci životinja, lovci i korisnici lovišta, u cilјu sprečavanja pojave i suzbijanja AKS u Republici Srbiji.

Donošenjem ove naredbe upotpunili smo i precizirali sve mere, aktivnosti, kao i ingerencije lica koja su uklјučena u upravlјanje rizikom, a sa cilјem prevencije i borbe protiv ove zarazne bolesti. 

Definisana su područja visokog i umerenog rizika sa kontrolnim, preventivnim i restriktivnim merama, takođe, doneli smo opšte i posebne biosigurnosne mere koje se moraju sprovoditi na gazdinstvima sa svinjama i u lovištima.

Iz razloga neposredne ugroženosti od pojave ove bolesti u Republici Srbiji pristupili smo strogoj kontroli prometa i uvoza živih svinja, proizvoda i sporednih proizvoda poreklom od svinja.

 

http://www.minpolj.gov.rs/informacije-o-merama-koje-ce-se-preduzimati-zbog-sirenja-bolesti-aks-u-drzavama-u-okruzenju-a-u-blizini-granica-republike-srbije/